About DAEJI 进/排气系统专业企业, 大地汽车 株式会社

公司现状及网络

Company Location 韩国的领先企业,
大地汽车就在大家的身边。
 • 总公司及阴城工厂

  总公司及阴城工厂

  成立日期 1990年7月
  地址 Geumyul-ro 168, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-Do, 369-902 Korea
  电话 043-878-1001~3 传真 043-878-0247
  邮箱 info@daeji.co.kr

  各地网络全景

 • 金海工厂

  金海工厂

  成立日期 2002年 7月
  地址 Seobu-ro 1637 beongil 380, Juchon-myeon, Gimhae Si, Gyeongsangnam-Do, 621-843 Korea
  电话 82 55 338 8401~3 传真 82 55 338 8404
  邮箱 info@daeji.co.kr

  各地网络全景

 • 仁川技术研究所

  仁川技术研究所

  成立日期 2005年 4月
  地址 25F, M2503, Songdogwahak-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 21984 Republic of Korea
  电话 82 32 851 2800~2 传真 82 32 851 2803
  邮箱 info@daeji.co.kr

  研究所全景

 • 大地株式会社

  大地株式会社

  成立日期 2006年 7月
  地址 335, Ilsaeng-ro, Geumwang-eup, Eumseong-Gun, Chungchengbuk-do, 369-902, Korea
  电话 82 32 851 2800~2 传真 82 32 851 2803
  邮箱 info@daeji.co.kr

  各地网络全景